Освобождаване от изтърпяване на наказание, наложено за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, когато преди започване на неговото изпълнение частният тъжител е поискал товаРезюме:


Ключови думи:


Изтегляне


83 изтегляния от 13.12.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / United States