Освобождаване от изтърпяване на наказание, наложено за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, когато преди започване на неговото изпълнение частният тъжител е поискал това


Георги Митов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


210 изтегляния от 13.12.2017 г.
NA / Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States