Наказателна отговорност за разгласяване на класифицирана информация и за загуба на документи и материали, съдържащи класифицирана информация


Петър Коев

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


458 изтегляния от 13.12.2017 г.
Austria / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Jordan / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States