СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Наказателна отговорност за разгласяване на класифицирана информация и за загуба на документи и материали, съдържащи класифицирана информация


Автори:
Петър Коев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 132-142

Резюме:


The article explores the problems of criminal legislation in Bulgaria related to the current state of the system of protection of classified information and the possibilities for realization of criminal liability for disclosure of information constituting state secret or loss of documents and materials containing classified information.


Ключови думи:

criminal law, state secret, classified information, divulgation, loss of documents containing classified information.

Изтегляне


1120 изтегляния от 13.12.2017 г.