Наказателна отговорност за разгласяване на класифицирана информация и за загуба на документи и материали, съдържащи класифицирана информация


Петър Коев

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


214 изтегляния от 13.12.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States