СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2018 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 220 от 20.12.2018 г.)

За достойнствата на пряката демокрация
Пламен Киров
(изтегляния 215 от 20.12.2018 г.)

Ускоряване на наказателното производство
Георги Митов
(изтегляния 256 от 20.12.2018 г.)

Принципът на комплексно административно обслужване по АПК
Емилия Панайотова
(изтегляния 219 от 20.12.2018 г.)

Искът по член 534 от Търговския закон
Георги Павлов
(изтегляния 211 от 20.12.2018 г.)

Мнение по тълкувателно дело №1 от 2018 г. на ВКС
Николай Д. Колев
(изтегляния 209 от 20.12.2018 г.)

Ценностите – предмет на длъжностното присвояване
Дарина Павлова
(изтегляния 166 от 20.12.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 294 от 22.1.2019 г.)

Authors in this Issue
(изтегляния 158 от 22.1.2019 г.)