СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2018 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 469 от 20.12.2018 г.)

За достойнствата на пряката демокрация
Пламен Киров

(изтегляния 535 от 20.12.2018 г.)

Ускоряване на наказателното производство
Георги Митов

(изтегляния 769 от 20.12.2018 г.)

Принципът на комплексно административно обслужване по АПК
Емилия Панайотова

(изтегляния 477 от 20.12.2018 г.)

Искът по член 534 от Търговския закон
Георги Павлов

(изтегляния 481 от 20.12.2018 г.)

Мнение по тълкувателно дело №1 от 2018 г. на ВКС
Николай Д. Колев

(изтегляния 485 от 20.12.2018 г.)

Ценностите – предмет на длъжностното присвояване
Дарина Павлова

(изтегляния 467 от 20.12.2018 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 815 от 22.1.2019 г.)

Authors in this Issue

(изтегляния 351 от 22.1.2019 г.)