СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2018 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 520 от 20.12.2018 г.)

За достойнствата на пряката демокрация
Пламен Киров

(изтегляния 591 от 20.12.2018 г.)

Ускоряване на наказателното производство
Георги Митов

(изтегляния 867 от 20.12.2018 г.)

Принципът на комплексно административно обслужване по АПК
Емилия Панайотова

(изтегляния 540 от 20.12.2018 г.)

Искът по член 534 от Търговския закон
Георги Павлов

(изтегляния 549 от 20.12.2018 г.)

Мнение по тълкувателно дело №1 от 2018 г. на ВКС
Николай Д. Колев

(изтегляния 547 от 20.12.2018 г.)

Ценностите – предмет на длъжностното присвояване
Дарина Павлова

(изтегляния 535 от 20.12.2018 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 914 от 22.1.2019 г.)

Authors in this Issue

(изтегляния 407 от 22.1.2019 г.)