СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2018 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 398 от 20.12.2018 г.)

За достойнствата на пряката демокрация
Пламен Киров

(изтегляния 452 от 20.12.2018 г.)

Ускоряване на наказателното производство
Георги Митов

(изтегляния 649 от 20.12.2018 г.)

Принципът на комплексно административно обслужване по АПК
Емилия Панайотова

(изтегляния 398 от 20.12.2018 г.)

Искът по член 534 от Търговския закон
Георги Павлов

(изтегляния 399 от 20.12.2018 г.)

Мнение по тълкувателно дело №1 от 2018 г. на ВКС
Николай Д. Колев

(изтегляния 416 от 20.12.2018 г.)

Ценностите – предмет на длъжностното присвояване
Дарина Павлова

(изтегляния 371 от 20.12.2018 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 654 от 22.1.2019 г.)

Authors in this Issue

(изтегляния 295 от 22.1.2019 г.)