СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2018 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 739 от 20.12.2018 г.)

За достойнствата на пряката демокрация
Пламен Киров

(изтегляния 830 от 20.12.2018 г.)

Ускоряване на наказателното производство
Георги Митов

(изтегляния 1162 от 20.12.2018 г.)

Принципът на комплексно административно обслужване по АПК
Емилия Панайотова

(изтегляния 778 от 20.12.2018 г.)

Искът по член 534 от Търговския закон
Георги Павлов

(изтегляния 784 от 20.12.2018 г.)

Мнение по тълкувателно дело №1 от 2018 г. на ВКС
Николай Д. Колев

(изтегляния 806 от 20.12.2018 г.)

Ценностите – предмет на длъжностното присвояване
Дарина Павлова

(изтегляния 791 от 20.12.2018 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 1244 от 22.1.2019 г.)

Authors in this Issue

(изтегляния 656 от 22.1.2019 г.)