Правният интерес на третите лица при съдебния контрол върху концентрациите на предприятия, според Правото на ЕС и българското право


Юлия Тодорова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне