Обща характеристика на функциите на системата на Европейския съюз за фармакологичната бдителност


Ивелина Александрова

Резюме:

This article provides an overview of the European Union pharmacovigilance system stemming from the rationalization and reinforcement provided through the application of the revised pharmacovigilance / drug vigilance legislation. It outlines the system goals, the basic principles and components for future changes.

Ключови думи:

medicinal products, license, pharmacovigilance.

Изтегляне


123 изтегляния от 20.12.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States