СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Обща характеристика на функциите на системата на Европейския съюз за фармакологичната бдителност


Автори:
Ивелина Александрова

Страници: -

Резюме:

This article provides an overview of the European Union pharmacovigilance system stemming from the rationalization and reinforcement provided through the application of the revised pharmacovigilance / drug vigilance legislation. It outlines the system goals, the basic principles and components for future changes.


Ключови думи:

medicinal products, license, pharmacovigilance.

Изтегляне


180 изтегляния от 20.12.2018 г.