СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Мнение по тълкувателно дело №1 от 2018 г. на ВКС


Автори:
Николай Д. Колев

Страници: -

Резюме:

The article discusses the interpretation of the question on the nature of the deadlines for carrying out the inspections under of Law of divestment of the state property, aquired frok criminal activity (abr.), Law On The Forfeiture On The State Of Illegally Acquired Property (abr.) and Law of Anti-Corruption and Illegal Assets Forfeiture


Ключови думи:

peremptory time; indicative time; illegal assets.

Изтегляне


208 изтегляния от 20.12.2018 г.