СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За представителите на обществеността по смисъла на чл. 93, т. 3 НК


Автори:
Борис Велчев

Страници: -

Резюме:

The article deals with the concept of “representatives of society”, defined in Art. 93, 3 of the Criminal Code. The author concludes, that the provision has outlived its time and can be deleted from the Criminal Code.


Ключови думи:

Criminal Code, representatives of society.

Изтегляне


239 изтегляния от 20.12.2018 г.