СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Развитие на Българското наказателно право след Освобождението до първото десетилетие на XX в


Автори:
Нели Радева

Страници: -

Резюме:

Bourgeois criminal law is an independent legal branch of the Bulgarian legal system after the Liberation. Its history is related to the development of a Bulgarian state. In 1896 the first Bulgarian criminal law was passed. It provides legal regulation of the principles, functions and system of criminal law and determines which actions are crimes and what penalties can be imposed on their perpetrators.


Ключови думи:

criminal law, law, crime, violation, guilt, punishment.

Изтегляне


210 изтегляния от 20.12.2018 г.