СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила за работата на списание “De Jure”


Автори:
Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


115 изтегляния от 5.4.2019 г.