СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ускоряване на наказателното производство


Автори:
Георги Митов

Страници: -

Резюме:

The legal framework for speeding up criminal proceedings (Chapter Twenty-six of the Code of Criminal Procedure) has conceptual ambiguity and inconsistency. The Institute of Accelerators finds limited use in the two phases of criminal proceedings and its regulation creates practical problems that, in its application, will lead to a delay in the criminal process instead of stimulating its closure within a reasonable timeframe.


Ключови думи:

reasonable time, acceleration, acceleration tool, pre-trial proceedings, court proceedings, unfulfilled actions, appropriate time.

Изтегляне


244 изтегляния от 20.12.2018 г.