БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2020 / Том 28 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 14 от 29.12.2020 г.)

Философията на спорта като аспект от философията на образованието
Боряна Ангелова-Игова
(изтегляния 30 от 29.12.2020 г.)

Arturo Escobar’s Ethnographic Model and the Discourse of Development in the Global South
Olatunji, Felix O. Udefi, Cornelius A.
(изтегляния 9 от 29.12.2020 г.)

Жената като учен и философ
Деница Узунова
(изтегляния 16 от 29.12.2020 г.)

Тунизийската република – демокрация и парламентарни избори 2019
Олга Стоянова-Енчева
(изтегляния 17 от 29.12.2020 г.)

Елитът – автентичен или реставриран
Илинида Маркова
(изтегляния 9 от 29.12.2020 г.)

Информация за авторите
(изтегляния 16 от 29.12.2020 г.)

Информация за изданието
(изтегляния 5 от 29.12.2020 г.)