СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Началото на държавната политика за електрификация на България (1920–1934 г.)


Автори:
Пенчо Д. Пенчев Университета за национално и световно стопанство – София, България

Страници: 177-197

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


1824 изтегляния от 2.6.2017 г.