СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Началото на държавната политика за електрификация на България (1920–1934 г.)


Автори:
Пенчо Пенчев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


1067 изтегляния от 2.6.2017 г.