СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Битката при Одрин на 14 април 1205 г., или за тромавото западно рицарство


Автори:
Станимир Димитров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 205-217

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


536 изтегляния от 2.6.2017 г.