СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дискусионно за военното изкуство в началото на XIII век, или в отговор на статията на Станимир Димитров “Битката при Одрин на 14 април 1205 г., или за тромавото западно рицарство”


Автори:
Ивелин Иванов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 219-223

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


295 изтегляния от 2.6.2017 г.