СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Изследване върху прабългарските названия на планетите-богове съгласно розетата от Плиска


Автори:
Иван Иванов

Страници: 225-234

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


692 изтегляния от 2.6.2017 г.