СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на:Петър Делев. Лизимах. Университетско издателство “Св.Кл.Охридски”, София, 2004


Автори:
Иван Тодоров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 235-244

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


303 изтегляния от 2.6.2017 г.