СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

По въпроса за някои аспекти от балканската политика на Хабсбургите в края на XVIII в.


Автори:
Весела Пелова

Страници: 5-42

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


382 изтегляния от 2.6.2017 г.