СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Първи стъпки на християнството в Тракия до Медиоланския едикт от 313 г.


Автори:
Димитър Димитров

Страници: 75-89

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


448 изтегляния от 2.6.2017 г.