СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езическите идоли и божества при полабските славяни


Автори:
Даниела Далчева-Любке

Страници: 91-104

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


714 изтегляния от 2.6.2017 г.