СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дискурсът на модерната държавност в учебниците по история (1879–1944 г.)


Автори:
Виолета Стойчева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


279 изтегляния от 2.6.2017 г.