СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Заплащането на депутатския корпус в България 1879–1911 г.


Автори:
Милко Палангурски

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


261 изтегляния от 2.6.2017 г.