СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Основни моменти в дейността на министъра на народното просвещение Райчо Каролев


Автори:
Емил Инджов

Страници: 135-159

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


475 изтегляния от 2.6.2017 г.