Епохи, 2006 / Том 14 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 170 от 2.6.2017 г.)

Италия, Европа и Берлинският конгрес
Симеон Симеонов
(изтегляния 208 от 2.6.2017 г.)

Тракийските бежанци в Новозагорско (1878–1883 г.)
Щилиян Русев
(изтегляния 618 от 2.6.2017 г.)

Руската политика и създаването на Балканския съюз
Татяна Астарджиева
(изтегляния 459 от 2.6.2017 г.)

Varia: За етнонима башкорт
Мария Иванова
(изтегляния 196 от 2.6.2017 г.)