СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2006 / Том 14 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 260 от 2.6.2017 г.)

Италия, Европа и Берлинският конгрес
Симеон Симеонов
(изтегляния 300 от 2.6.2017 г.)

Тракийските бежанци в Новозагорско (1878–1883 г.)
Щилиян Русев
(изтегляния 1150 от 2.6.2017 г.)

Руската политика и създаването на Балканския съюз
Татяна Астарджиева
(изтегляния 1445 от 2.6.2017 г.)

Varia: За етнонима башкорт
Мария Иванова
(изтегляния 285 от 2.6.2017 г.)