Епохи, 2006 / Том 14 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 146 от 2.6.2017 г.)

Италия, Европа и Берлинският конгрес
Симеон Симеонов
(изтегляния 186 от 2.6.2017 г.)

Тракийските бежанци в Новозагорско (1878–1883 г.)
Щилиян Русев
(изтегляния 546 от 2.6.2017 г.)

Руската политика и създаването на Балканския съюз
Татяна Астарджиева
(изтегляния 389 от 2.6.2017 г.)

Varia: За етнонима башкорт
Мария Иванова
(изтегляния 176 от 2.6.2017 г.)