СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: За етнонима башкорт


Автори:
Мария Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 163-166

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


293 изтегляния от 2.6.2017 г.