Рец.на: Ново учебно пособие по История на Стария свят (Кадеев, В. И. История Древней Греции и Рима. Курс лекции. Харьков, 2006, 327 с.


Стела Монева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


172 изтегляния от 2.6.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States