СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на: Ново учебно пособие по История на Стария свят (Кадеев, В. И. История Древней Греции и Рима. Курс лекции. Харьков, 2006, 327 с.


Автори:
Стела Монева

Страници: 169-172

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


279 изтегляния от 2.6.2017 г.