СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Славянските комитети, руската политика и България през втората половина на ХIХ век


Автори:
Андрей Андреев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 55-75

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


441 изтегляния от 2.6.2017 г.