СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Тракийските бежанци в Новозагорско (1878–1883 г.)


Автори:
Щилиян Русев

Страници: 77-91

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


1187 изтегляния от 2.6.2017 г.