СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фалшификат ли е каменната плоча с надпис на цар Самуил от Воден


Автори:
Анчо Калоянов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 139-144

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


304 изтегляния от 2.6.2017 г.