Епохи, 2016 / Том 24 / Брой 2

Статии

Велико Търново в научното творчество на акад. Васил Гюзелев
Иван Тютюнджиев
(изтегляния 375 от 7.12.2016 г.)

Философия на историята по Васил Гюзелев
Иван Лазаров
(изтегляния 331 от 7.12.2016 г.)

Старата столица в житейския път на академик Васил Гюзелев
Момчил Младенов
(изтегляния 325 от 7.12.2016 г.)

Древняя Фракийская цивилизация
С. Крыкин
(изтегляния 556 от 7.12.2016 г.)

За локализацията на славянското племе Верзити
Момчил Младенов
(изтегляния 435 от 7.12.2016 г.)

Свищов – търговски център през Възраждането
Надя Ангелова
(изтегляния 648 от 7.12.2016 г.)