Епохи, 2016 / Том 24 / Брой 2

Статии

Велико Търново в научното творчество на акад. Васил Гюзелев
Иван Тютюнджиев
(изтегляния 341 от 7.12.2016 г.)

Философия на историята по Васил Гюзелев
Иван Лазаров
(изтегляния 296 от 7.12.2016 г.)

Старата столица в житейския път на академик Васил Гюзелев
Момчил Младенов
(изтегляния 287 от 7.12.2016 г.)

Древняя Фракийская цивилизация
С. Крыкин
(изтегляния 473 от 7.12.2016 г.)

За локализацията на славянското племе Верзити
Момчил Младенов
(изтегляния 396 от 7.12.2016 г.)

Свищов – търговски център през Възраждането
Надя Ангелова
(изтегляния 604 от 7.12.2016 г.)