Епохи, 2016 / Том 24 / Брой 2

Статии

Велико Търново в научното творчество на акад. Васил Гюзелев
Иван Тютюнджиев
(изтегляния 365 от 7.12.2016 г.)

Философия на историята по Васил Гюзелев
Иван Лазаров
(изтегляния 318 от 7.12.2016 г.)

Старата столица в житейския път на академик Васил Гюзелев
Момчил Младенов
(изтегляния 313 от 7.12.2016 г.)

Древняя Фракийская цивилизация
С. Крыкин
(изтегляния 515 от 7.12.2016 г.)

За локализацията на славянското племе Верзити
Момчил Младенов
(изтегляния 423 от 7.12.2016 г.)

Свищов – търговски център през Възраждането
Надя Ангелова
(изтегляния 633 от 7.12.2016 г.)