СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2016 / Том 24 / Брой 2

Статии

Велико Търново в научното творчество на акад. Васил Гюзелев
Иван Тютюнджиев
(изтегляния 422 от 7.12.2016 г.)

Философия на историята по Васил Гюзелев
Иван Лазаров
(изтегляния 375 от 7.12.2016 г.)

Старата столица в житейския път на академик Васил Гюзелев
Момчил Младенов
(изтегляния 377 от 7.12.2016 г.)

Древняя Фракийская цивилизация
С. Крыкин
(изтегляния 612 от 7.12.2016 г.)

За локализацията на славянското племе Верзити
Момчил Младенов
(изтегляния 475 от 7.12.2016 г.)

Свищов – търговски център през Възраждането
Надя Ангелова
(изтегляния 703 от 7.12.2016 г.)