СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Велико Търново в научното творчество на акад. Васил Гюзелев


Автори:
Иван Тютюнджиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 165-167

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


473 изтегляния от 7.12.2016 г.