СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Рабовянов, Д. Археологически проучвания в Южния сектор на Трапезица. Том 1: Средновековният град. Велико Търново, Изд. „Фабер“, 2015, 734 с., ISBN 978-619-00-0292-5


Автори:
Николай Кънев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 305-308

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


416 изтегляния от 7.12.2016 г.