СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Иван Русев. Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика. Изследване и извори, Издателство „Ровита”. Велико Търново, 2015, 743 стр. с илюстрации


Автори:
Светла Атанасова Регионален исторически музей – Велико Търново, България

Страници: 312-315

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


379 изтегляния от 7.12.2016 г.