СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Наши юбиляри: доц. д-р Стела Монева. Биобиблиографска справка в чест на 60-годишнината й


Автори:
Надежда Христова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 318-325

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


950 изтегляния от 7.12.2016 г.