СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Философия на историята по Васил Гюзелев


Автори:
Иван Лазаров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 168-170

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


437 изтегляния от 7.12.2016 г.