СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Наши юбиляри: доц. д-р Стефан Йорданов. Биобиблиографска справка в чест на 60-годишнината му


Автори:
Николай Кънев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 326-345

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


765 изтегляния от 7.12.2016 г.