СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Наши юбиляри: доц. д-р Стефан Анчев. Биобиблиографска справка в чест на 60-годишнината му


Автори:
Велико Лечев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 346-357

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


767 изтегляния от 7.12.2016 г.