СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Старата столица в житейския път на академик Васил Гюзелев


Автори:
Момчил Младенов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 171-173

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


427 изтегляния от 7.12.2016 г.