СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2020 / Том 28 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 388 от 28.12.2020 г.)

Трагедия (не)знания Ореста у Драконция: между Микенами и Фивами
Виктория Пичугина Андрей Можайский
DOI: https://doi.org/10.54664/YJAY9567
(изтегляния 450 от 28.12.2020 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 457 от 29.12.2020 г.)