Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Клъстерите като социален капитал. Румъния и България – водещи в създаването на медийни клъстери на Балканите


Автори:
Анджей Новосад

Страници: 41-48
DOI: https://doi.org/10.54664/TIDL6530

Резюме:


Clusters mean collaboration, knowledge, trust in individual public units which gives better results than the sum of the different activities of the same units. The media play a major role in building social capital. The aim of this study is to analyze the Balkan countries in the field of media clusters, showing the leading role of Romania and Bulgaria.


Ключови думи:

Social capital, media, clusters, Balkans, Romania, Bulgaria.

Изтегляне


769 изтегляния от 13.9.2019 г.
Изтегляния по държави
Benin  (1) / France  (18) / Portugal  (1) / United Kingdom  (2) / Europe  (1) / United States  (38) / Norway  (2) / Germany  (8) / NA (662) / Russian Federation  (4) / China  (2) / India  (1) / Sweden  (10) / Bulgaria  (10) / Poland  (2) / Ukraine  (7)