Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Референциална плътност и достоверност на новинарския текст


Автори:
Андреана Ефтимова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 43-53
DOI: https://doi.org/10.54664/BHFJ4225

Резюме:


The article presents the methodology of A. A. Negrishev (2021) for analysis of the degree of conformity of the content of а statement with reality. The development of skills in public communication specialists for assessing the authenticity of information texts can be achiеved by mastering the procedure described.


Ключови думи:

reliability; news; reference consistency; text macrostructure.

Изтегляне


325 изтегляния от 20.12.2022 г.