Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Медии и комуникации на 21. век, 2022 / Том 6 / Брой 1

Статии

Авторите в броя

(изтегляния 258 от 20.12.2022 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 291 от 20.12.2022 г.)