СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2012 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 575 от 27.11.2017 г.)

Тезаурусът на българската топонимия - реализация и перспективи
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 744 от 27.11.2017 г.)

Три хипотези за българските помаци
Тодор Балкански

(изтегляния 1182 от 27.11.2017 г.)

Към въпроса за антонимията в българската топонимия
Димитрина Михайлова

(изтегляния 720 от 27.11.2017 г.)

Изолиран топонимичен тип от Харманлийско
Румяна Кокаличева

(изтегляния 785 от 27.11.2017 г.)

Някои особени случаи на възпоменателни селищни имена
Пело Михайлов

(изтегляния 832 от 27.11.2017 г.)

Старинна лексика в микротопонимията на Петричко
Йорданка Недялкова

(изтегляния 1346 от 27.11.2017 г.)

Старинни топоними от Видинско: "Котига и Гъмзово"
Маргарита Николова

(изтегляния 895 от 27.11.2017 г.)

Произход и значение на селищните имена в Трънско
Анна Чолева-Димитрова

(изтегляния 993 от 27.11.2017 г.)

Nazvy Wlasne W Piesniach Obzredowych
Йоанна Млечко

(изтегляния 780 от 27.11.2017 г.)

OBSCENA WE WSPO CZESNYCH POLSKICH NAZWISKACH
Lukasz Trzeciak

(изтегляния 1251 от 29.11.2017 г.)

Имя собственное как материал язьiковой игрьi в сми
Олга Фокина

(изтегляния 477 от 29.11.2017 г.)

Именослов села Смиловци (1899-1915)
Михаило Шчепанович Ивана Давитков

(изтегляния 764 от 29.11.2017 г.)

Един дългоочакван труд за българската зоономия и зоонимия
Тодор Балкански

(изтегляния 610 от 29.11.2017 г.)

Стихотворения
Григор Константинов

(изтегляния 431 от 29.11.2017 г.)

Проф. Тодор Балкански в пространството мезду езика и историята
Марияна Парзулова

(изтегляния 961 от 29.11.2017 г.)

Добричкият краевед и ономаст Георги Топалов на 80 години
Пело Михайлов

(изтегляния 1132 от 29.11.2017 г.)