СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 1996 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 626 от 14.11.2018 г.)

Вместо предговор
Николай Ковачев

(изтегляния 537 от 14.11.2018 г.)

Акад. Стефан Младенов и българската ономастика
Иван Дуриданов

(изтегляния 746 от 14.11.2018 г.)

Ономастичната дейност на акад. Веселин Бешевлиев
Димитър Бояджиев

(изтегляния 869 от 14.11.2018 г.)

Акад. Иван Дуйчев и българската ономастика
Анна Чолева

(изтегляния 735 от 15.11.2018 г.)

Густав Вайганд като ономаст-българист
Тодор Балкански

(изтегляния 844 от 15.11.2018 г.)

Акад. Владимир Георгиев и българската ономастика (1908–1986)
Иван Дуриданов

(изтегляния 789 от 15.11.2018 г.)

Проф. д-р Йордан Заимов - ономаст (1921–1987)
Анна Чолева

(изтегляния 823 от 15.11.2018 г.)

Проф. Николай Ковачев в българската ономастика
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 693 от 15.11.2018 г.)

Топонимистът проф. Константин Попов (1907–1991)
Недялка Иванова

(изтегляния 696 от 15.11.2018 г.)

Д-р Атанас Саламбашев като ономаст
Моско Москов

(изтегляния 668 от 15.11.2018 г.)

Проф. д-р Йордан Николов Иванов - ономаст
Тодор Балкански

(изтегляния 791 от 15.11.2018 г.)

Проф. Борис Симеонов като езиковед и ономаст
Петя Асенова

(изтегляния 714 от 15.11.2018 г.)

Ст. н. с. к. ф. н. Димитрина Михайлова като топонимист
Тодор Балкански

(изтегляния 518 от 15.11.2018 г.)

Проф. Моско Москов като ономаст
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 659 от 15.11.2018 г.)

Вельо Антонов Велев - топонимист (02. 09. 1899–27. 01. 1989)
Донка Велева

(изтегляния 647 от 15.11.2018 г.)

Журналист и ономаст от Монтана - Никола Намерански
Николай Ковачев

(изтегляния 551 от 15.11.2018 г.)

Ст. н. с. к. ф. н. Тодор Георгиев Балкански
Кирил Цанков

(изтегляния 650 от 15.11.2018 г.)

Ст. н. с. к. ф. н. Лиляна Дойчева Димитрова-Тодорова (София)
Николай Ковачев

(изтегляния 448 от 15.11.2018 г.)

Н. с. I ст. к. ф. н. Анна Чолева (София)
Николай Ковачев

(изтегляния 404 от 15.11.2018 г.)

Н. с. к. ф. н. Румяна Донева-Кокаличева (София)
Николай Ковачев

(изтегляния 429 от 15.11.2018 г.)

Лиляна Борисова Минева- Ковачева (Русе) (23. 08. 1933–22. 09. 1994)
Николай Ковачев

(изтегляния 459 от 15.11.2018 г.)

Константин Желязков Костадинов (Асеновград)
Николай Ковачев

(изтегляния 457 от 15.11.2018 г.)

Петър Георгиев Вълков (ВПИ - Благоевград)
Николай Ковачев

(изтегляния 471 от 15.11.2018 г.)

Йордан Крумов Еленин (Пазарджик)
Николай Ковачев

(изтегляния 474 от 15.11.2018 г.)

К. ф. н. Драгомир Ганчев Лалчев (София)
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 454 от 15.11.2018 г.)

Доц. к. п. н. Белчо Кръстев Кръстев (Шумен)
Соня Семова

(изтегляния 520 от 15.11.2018 г.)

Иванка Вълчева Гайдаджиева (Пловдив)
Анелия Петкова

(изтегляния 432 от 15.11.2018 г.)

К. ф. н. Елеонора Гайдарова-Георгиева (София)
Ничка Бечева

(изтегляния 472 от 15.11.2018 г.)

Н. с. I ст. к. ф. н. Ничка Георгиева Бечева (София)
Елеонора Гайдарова-Георгиева

(изтегляния 468 от 15.11.2018 г.)

Проф. Любомир Андрейчин и българската ономастика
Стоян Буров

(изтегляния 761 от 15.11.2018 г.)

Светомир Иванчев като антропонимис
Людвиг Селимски

(изтегляния 418 от 15.11.2018 г.)

Проф. Русин Русинов като антропонимист
Кирил Цанков

(изтегляния 472 от 15.11.2018 г.)

Доц. к. ф. н. Кирил Панков (Велико Търново)
Тодор Балкански

(изтегляния 411 от 15.11.2018 г.)

Менча Жечева Великова (Дългопол)
Соня Семова

(изтегляния 500 от 15.11.2018 г.)