СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 1997 / Том 4 / Брой 1

Статии

Библиография на българската антропонимия
Николай Ковачев

(изтегляния 642 от 13.4.2018 г.)

Основни трудове
Николай Ковачев

(изтегляния 640 от 13.4.2018 г.)

Допълнителни трудове
Николай Ковачев

(изтегляния 973 от 13.4.2018 г.)

Допълнителни трудове (част 2)
Николай Ковачев

(изтегляния 1025 от 13.4.2018 г.)

Допълнителни трудове (част 3)
Николай Ковачев

(изтегляния 1083 от 13.4.2018 г.)