СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 550 от 11.4.2018 г.)

Предговор

(изтегляния 537 от 11.4.2018 г.)

Поглед към развитието на астрономията
Николай Ковачев

(изтегляния 814 от 11.4.2018 г.)

Проучване на астрономите у нас
Николай Ковачев

(изтегляния 647 от 13.4.2018 г.)

Основни звезди и съзвездия у нас
Николай Ковачев

(изтегляния 12162 от 13.4.2018 г.)

Звезди
Николай Ковачев

(изтегляния 675 от 13.4.2018 г.)

Изходни принципи на назоваване на космонимите
Николай Ковачев

(изтегляния 809 от 13.4.2018 г.)

Вместо заключение
Николай Ковачев

(изтегляния 548 от 13.4.2018 г.)

Речник
Николай Ковачев

(изтегляния 1202 от 13.4.2018 г.)