СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2006 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 505 от 7.2.2019 г.)

Нерешени и неотложни задачи на българската ономастика
Тодор Балкански

(изтегляния 505 от 7.2.2019 г.)

Личното име Мартин
Маргарита Симеонова

(изтегляния 542 от 7.2.2019 г.)

Нереферентно използване на лично име
Петър Вълков

(изтегляния 498 от 7.2.2019 г.)

Семантическая емкость онимов в публицистическом тексте
Надежда Иванова

(изтегляния 494 от 7.2.2019 г.)

Прякори прецедентни имена
Стефан Гърдев

(изтегляния 724 от 7.2.2019 г.)

Литературната антропонимика: въпроси и опит за отговори
Радослава Илчева

(изтегляния 509 от 7.2.2019 г.)

Заметки по этимологии украинских фамилий
Вiктор Шульгач

(изтегляния 521 от 7.2.2019 г.)

Аятолах, Ал Каида, талибани
Стоян Хвърчилков

(изтегляния 800 от 7.2.2019 г.)

Бившата Девинска околия в топонимно осветление
Галя Цветанова

(изтегляния 571 от 7.2.2019 г.)

Селища с няколко имена в Пазарджишка област
Александър Арнаудов

(изтегляния 1827 от 7.2.2019 г.)

Християнството в преславската топонимия
Белчо Кръстев

(изтегляния 471 от 7.2.2019 г.)

Топонимът Шубалек/Шубаляк
Стоян Жерев

(изтегляния 392 от 7.2.2019 г.)

Село Каменка: Ташбунар в езиковоархеологична светлина
Ала Войникова

(изтегляния 457 от 7.2.2019 г.)

Случайно или оправдано съвпадение
Георги Кърпачев

(изтегляния 501 от 7.2.2019 г.)

Идеи към проекта речник на еортонимите в България
Йорданка Захариева

(изтегляния 368 от 7.2.2019 г.)

Спомен за един изследвач
Станко Стоянов

(изтегляния 563 от 7.2.2019 г.)

Годишнини и Юбилеи: Людвиг Селимски на 65 г.
Тодор Тодоров

(изтегляния 521 от 7.2.2019 г.)

Годишнини и Юбилеи: Библиография на проф. Людвиг Селимски
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 502 от 7.2.2019 г.)