Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2013 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 241 от 27.10.2020 г.)

Иронията в медийния диалог
Мая Велева

(изтегляния 277 от 27.10.2020 г.)

Постпредложната елипса в българската устна реч
Ана Кочева

(изтегляния 259 от 27.10.2020 г.)

Anglicismes de l’informatique dans le langage courant
Silvia Pitiriciu

(изтегляния 321 от 27.10.2020 г.)

Засоби текстового зв’язку в діалектному наративі-спогаді
Наталия Литвинова

(изтегляния 248 от 27.10.2020 г.)

Произход на диалектната лексика в топонимията на Плевенско
Анелия Петкова

(изтегляния 246 от 27.10.2020 г.)

Устното общуване при някои ромски групи
Христо Кючуков

(изтегляния 272 от 27.10.2020 г.)

Някои наблюдения върху мога, искам и трябва в публичната реч на политиците
Петя Осенова Надя Терзийска

(изтегляния 261 от 27.10.2020 г.)

Универбизацията в телевизионните предавания
Биляна Тодорова

(изтегляния 262 от 27.10.2020 г.)

Факти и фактоиди в научния дискурс
Антон Гецов

(изтегляния 454 от 27.10.2020 г.)

The Role of Colors in Advertising
Cristina Radu-Golea

(изтегляния 399 от 27.10.2020 г.)