СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1997 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 181 от 12.1.2018 г.)

За значението на езиковата категория "свойство"
Мария Попова
(изтегляния 289 от 12.1.2018 г.)

Текстологията в действие: примерът на "О писменех"
Уйлям Федер
(изтегляния 204 от 12.1.2018 г.)

Наблюдение над някои езикови особености на Златоструй от XII век
Тодорка Георгиева
(изтегляния 209 от 12.1.2018 г.)

Контекст или множество от контексти
Дафина Генова
(изтегляния 417 от 12.1.2018 г.)

Магиката на родното ("Жетварят" на Й. Йовков)
Виолета Русева
(изтегляния 252 от 12.1.2018 г.)

"Боеве" на Й. Вълчев и Бабеловата баталистична проза
Ния Радева
(изтегляния 4249 от 12.1.2018 г.)

Загадката в "Дяволските истории" на Барбе Д'Орвили
Красимир Петров
(изтегляния 181 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: За произхода на българската дума МУДЪРГА
Виктор П. Шулгач
(изтегляния 168 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Участта на Елена Мутева
Пирин Бояджиев
(изтегляния 262 от 12.1.2018 г.)

Анкета: Днешният български правопис
Русин Русинов
(изтегляния 250 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: А. Давидов, Старобългарска лексикология
Пенка Ковачева
(изтегляния 215 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Ищван Пете, Лексикология русского язьiка
Гочо Гочев
(изтегляния 188 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Студентска научна сесия
Владислав Миланов
(изтегляния 187 от 12.1.2018 г.)