СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1997 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 145 от 12.1.2018 г.)

За значението на езиковата категория "свойство"
Мария Попова
(изтегляния 166 от 12.1.2018 г.)

Текстологията в действие: примерът на "О писменех"
Уйлям Федер
(изтегляния 159 от 12.1.2018 г.)

Наблюдение над някои езикови особености на Златоструй от XII век
Тодорка Георгиева
(изтегляния 172 от 12.1.2018 г.)

Контекст или множество от контексти
Дафина Генова
(изтегляния 292 от 12.1.2018 г.)

Магиката на родното ("Жетварят" на Й. Йовков)
Виолета Русева
(изтегляния 180 от 12.1.2018 г.)

"Боеве" на Й. Вълчев и Бабеловата баталистична проза
Ния Радева
(изтегляния 4215 от 12.1.2018 г.)

Загадката в "Дяволските истории" на Барбе Д'Орвили
Красимир Петров
(изтегляния 135 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: За произхода на българската дума МУДЪРГА
Виктор П. Шулгач
(изтегляния 135 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Участта на Елена Мутева
Пирин Бояджиев
(изтегляния 202 от 12.1.2018 г.)

Анкета: Днешният български правопис
Русин Русинов
(изтегляния 206 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: А. Давидов, Старобългарска лексикология
Пенка Ковачева
(изтегляния 164 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Ищван Пете, Лексикология русского язьiка
Гочо Гочев
(изтегляния 149 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Студентска научна сесия
Владислав Миланов
(изтегляния 148 от 12.1.2018 г.)