СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1997 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 555 от 12.1.2018 г.)

За значението на езиковата категория "свойство"
Мария Попова

(изтегляния 1024 от 12.1.2018 г.)

Текстологията в действие: примерът на "О писменех"
Уйлям Федер

(изтегляния 648 от 12.1.2018 г.)

Наблюдение над някои езикови особености на Златоструй от XII век
Тодорка Георгиева

(изтегляния 705 от 12.1.2018 г.)

Контекст или множество от контексти
Дафина Генова

(изтегляния 1310 от 12.1.2018 г.)

Магиката на родното ("Жетварят" на Й. Йовков)
Виолета Русева

(изтегляния 1058 от 12.1.2018 г.)

"Боеве" на Й. Вълчев и Бабеловата баталистична проза
Ния Радева

(изтегляния 4713 от 12.1.2018 г.)

Загадката в "Дяволските истории" на Барбе Д'Орвили
Красимир Петров

(изтегляния 568 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: За произхода на българската дума МУДЪРГА
Виктор П. Шулгач

(изтегляния 508 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Участта на Елена Мутева
Пирин Бояджиев

(изтегляния 735 от 12.1.2018 г.)

Анкета: Днешният български правопис
Русин Русинов

(изтегляния 685 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: А. Давидов, Старобългарска лексикология
Пенка Ковачева

(изтегляния 743 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Ищван Пете, Лексикология русского язьiка
Гочо Гочев

(изтегляния 536 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Студентска научна сесия
Владислав Миланов

(изтегляния 510 от 12.1.2018 г.)