СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1997 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 614 от 12.1.2018 г.)

За значението на езиковата категория "свойство"
Мария Попова

(изтегляния 1150 от 12.1.2018 г.)

Текстологията в действие: примерът на "О писменех"
Уйлям Федер

(изтегляния 706 от 12.1.2018 г.)

Наблюдение над някои езикови особености на Златоструй от XII век
Тодорка Георгиева

(изтегляния 774 от 12.1.2018 г.)

Контекст или множество от контексти
Дафина Генова

(изтегляния 1440 от 12.1.2018 г.)

Магиката на родното ("Жетварят" на Й. Йовков)
Виолета Русева

(изтегляния 1153 от 12.1.2018 г.)

"Боеве" на Й. Вълчев и Бабеловата баталистична проза
Ния Радева

(изтегляния 4788 от 12.1.2018 г.)

Загадката в "Дяволските истории" на Барбе Д'Орвили
Красимир Петров

(изтегляния 617 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: За произхода на българската дума МУДЪРГА
Виктор П. Шулгач

(изтегляния 566 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Участта на Елена Мутева
Пирин Бояджиев

(изтегляния 794 от 12.1.2018 г.)

Анкета: Днешният български правопис
Русин Русинов

(изтегляния 749 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: А. Давидов, Старобългарска лексикология
Пенка Ковачева

(изтегляния 820 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Ищван Пете, Лексикология русского язьiка
Гочо Гочев

(изтегляния 595 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Студентска научна сесия
Владислав Миланов

(изтегляния 556 от 12.1.2018 г.)