Проглас, 1997 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 106 от 12.1.2018 г.)

За значението на езиковата категория "свойство"
Мария Попова
(изтегляния 122 от 12.1.2018 г.)

Текстологията в действие: примерът на "О писменех"
Уйлям Федер
(изтегляния 118 от 12.1.2018 г.)

Наблюдение над някои езикови особености на Златоструй от XII век
Тодорка Георгиева
(изтегляния 131 от 12.1.2018 г.)

Контекст или множество от контексти
Дафина Генова
(изтегляния 211 от 12.1.2018 г.)

Магиката на родното ("Жетварят" на Й. Йовков)
Виолета Русева
(изтегляния 122 от 12.1.2018 г.)

"Боеве" на Й. Вълчев и Бабеловата баталистична проза
Ния Радева
(изтегляния 3827 от 12.1.2018 г.)

Загадката в "Дяволските истории" на Барбе Д'Орвили
Красимир Петров
(изтегляния 104 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: За произхода на българската дума МУДЪРГА
Виктор П. Шулгач
(изтегляния 102 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Участта на Елена Мутева
Пирин Бояджиев
(изтегляния 134 от 12.1.2018 г.)

Анкета: Днешният български правопис
Русин Русинов
(изтегляния 159 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: А. Давидов, Старобългарска лексикология
Пенка Ковачева
(изтегляния 117 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Ищван Пете, Лексикология русского язьiка
Гочо Гочев
(изтегляния 109 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Студентска научна сесия
Владислав Миланов
(изтегляния 109 от 12.1.2018 г.)