СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1997 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 151 от 12.1.2018 г.)

За значението на езиковата категория "свойство"
Мария Попова
(изтегляния 232 от 12.1.2018 г.)

Текстологията в действие: примерът на "О писменех"
Уйлям Федер
(изтегляния 172 от 12.1.2018 г.)

Наблюдение над някои езикови особености на Златоструй от XII век
Тодорка Георгиева
(изтегляния 179 от 12.1.2018 г.)

Контекст или множество от контексти
Дафина Генова
(изтегляния 351 от 12.1.2018 г.)

Магиката на родното ("Жетварят" на Й. Йовков)
Виолета Русева
(изтегляния 210 от 12.1.2018 г.)

"Боеве" на Й. Вълчев и Бабеловата баталистична проза
Ния Радева
(изтегляния 4226 от 12.1.2018 г.)

Загадката в "Дяволските истории" на Барбе Д'Орвили
Красимир Петров
(изтегляния 144 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: За произхода на българската дума МУДЪРГА
Виктор П. Шулгач
(изтегляния 143 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Участта на Елена Мутева
Пирин Бояджиев
(изтегляния 221 от 12.1.2018 г.)

Анкета: Днешният български правопис
Русин Русинов
(изтегляния 224 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: А. Давидов, Старобългарска лексикология
Пенка Ковачева
(изтегляния 178 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Ищван Пете, Лексикология русского язьiка
Гочо Гочев
(изтегляния 158 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Студентска научна сесия
Владислав Миланов
(изтегляния 157 от 12.1.2018 г.)