Проглас, 1997 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 120 от 12.1.2018 г.)

За значението на езиковата категория "свойство"
Мария Попова
(изтегляния 136 от 12.1.2018 г.)

Текстологията в действие: примерът на "О писменех"
Уйлям Федер
(изтегляния 133 от 12.1.2018 г.)

Наблюдение над някои езикови особености на Златоструй от XII век
Тодорка Георгиева
(изтегляния 144 от 12.1.2018 г.)

Контекст или множество от контексти
Дафина Генова
(изтегляния 235 от 12.1.2018 г.)

Магиката на родното ("Жетварят" на Й. Йовков)
Виолета Русева
(изтегляния 139 от 12.1.2018 г.)

"Боеве" на Й. Вълчев и Бабеловата баталистична проза
Ния Радева
(изтегляния 4188 от 12.1.2018 г.)

Загадката в "Дяволските истории" на Барбе Д'Орвили
Красимир Петров
(изтегляния 118 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: За произхода на българската дума МУДЪРГА
Виктор П. Шулгач
(изтегляния 115 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Участта на Елена Мутева
Пирин Бояджиев
(изтегляния 155 от 12.1.2018 г.)

Анкета: Днешният български правопис
Русин Русинов
(изтегляния 176 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: А. Давидов, Старобългарска лексикология
Пенка Ковачева
(изтегляния 135 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Ищван Пете, Лексикология русского язьiка
Гочо Гочев
(изтегляния 123 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Студентска научна сесия
Владислав Миланов
(изтегляния 123 от 12.1.2018 г.)