СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Ищван Пете, Лексикология русского язьiка


Автори:
Гочо Гочев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 191-192

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


579 изтегляния от 12.1.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (411) / Bulgaria  (2) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Estonia  (1) / France  (1) / Germany  (38) / Hungary  (2) / Russian Federation  (15) / Sweden  (3) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (25) / United States  (74)