СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблемът "Русия и Европа" във възгледите на писателите от Пушкинския кръг


Автори:
Радка Кърпачева

Страници: 125-139

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


205 изтегляния от 12.1.2018 г.